Erfarenheter, råd och inspel vid cirkulär upphandling - Cirkulär Skånes slutkonferens

Arrangör Hållbar Utveckling Skåne och IUC Syd
Tid 2021-11-12 08:5012:00
Länk till eventet kommer senast dagen före eventet
 

Projektet Cirkulära Skåne har haft som mål att främja cirkulär upphandling i kommuner inom områdena:
• Arbetskläder/textilier
• Bygg
• Delning
• Fossilfria transporter
• IT
• Kemikalier
• Mat och förpackningar
• Profilprodukter
• Övergripande principer
Möjligheter och förutsättningar för att gå vidare med cirkulär upphandling har undersökts och grupperna kommer på denna slutkonferens att presentera de erfarenheter och det material de tagit fram inom dessa områden.

Projektet har också samverkat med företag för att kunna plocka upp kunskap om cirkulära produkter och tjänster med cirkulära egenskaper som redan finns på marknaden. Ni kommer också denna dag, i paneler, få ta del av hur offentlig sektor å ena sidan och företagen å andra sidan ser på vad som behöver vara på plats för att vi ska komma framåt i offentlig cirkulär upphandling.

Som grädde på moset har vi bjudit in Upphandlingsmyndigheten som kommer presentera sina verktyg gällande cirkulär upphandling och Företagarna som berättar om hur de ser på hur offentlig sektor närmar sig upphandlingar med cirkulär målsättning.

Program
08:50-09:00 Incheckning
09:00-09:10 Introduktion från projektledningen
09:10-10:20 Cirkulära Skånes grupper delar med sig av erfarenheter och de bästa råden. Passet innehåller en paus.
10:20-10:35 Joakim Thornéus från Upphandlingsmyndigheten berättar om deras verktyg gällande cirkulär ekonomi
10:35-10:55 Panel med offentlig sektor: Vad behöver vara på plats för att cirkulär upphandling ska lyckas?
10:55-11:10 Paus
11:10-11:25 Magnus Johansson, expert offentlig upphandling och konkurrens på Företagarna berättar om hur de ser på hur offentlig sektor närmar sig upphandlingar med cirkulär målsättning.
11:25-11:45 Panel med företag: Vad kan kommunen göra för att det ska bli attraktivt för företag att lämna cirkulära anbud?
11:45-12:00 Avslutande reflektioner från projektledningen

Hållbar Utveckling Skåne och IUC Syd driver projektet Cirkulära Skåne som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Klimatsamverkan Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen, kommunerna Ystad, Trelleborg, Eslöv, Höör, Helsingborg och Malmö.

Vid frågor kontakta marja.bostrom@hutskane.se