Regionalt forum 2021

Arrangör NÄTVERKET- Idéburen sektor Skåne
Tid 2021-05-28 09:0012:00
Regionalt forum 2021
 

På andra sidan pandemin

-idéburen sektor i det nya Skåne


Välkommen till Överenskommelsen Skånes årliga regionala forum! 


Efter ett år av utmaningar, omställningar och nya kreativa idéer i coronapandemins spår, möts vi för att prata om framtiden. Vilket samhälle vill vi gemensamt bygga efter krisen? Hur har den 

idéburna sektorn förändrats under året som har gått? Hur ser det nya Skåne ut? 


Delta i en digital halvdagskonferens om idéburen-offentlig samverkan och bli inspirerad av framtidsspaningar, innovativa 

lösningar och en rundtur i Skånes idéburna sektor.