Förbundsstämma 2021

Arrangör Njurförbundet
Tid 2021-05-29 10:0015:00
Plats Zoom, Online
Förbundsstämma
 

Välkomna till Njurförbundets förbundsstämma!

I år genomförs förbundsstämman digitalt. Alla anmälda deltagare kommer att få en mötesinbjudan till Zoom. 

Ombud och förbundsstyrelsens ledamöter, som ska rösta, kommer även att få logga in i en separat mötesplattform, som används för val och för att begära ordet. Av säkerhets- och tekniska skäl sker inloggning i mötesplattformen med bank-id. Därför behöver personnummer anges i anmälan för dessa.

Röstberättigad vid stämman är regionföreningarnas valda ombud. 

Förbundsstyrelsens ledamöter är röstberättigade utom i frågor som berör ansvarsfrihet, ekonomisk förvaltning samt val av revisorer.

Medlem har närvaro- och yttranderätt vid stämman. Förbundsstämman kommer även sändas online så att den går att följa för intresserade, utan att vara inloggad.

Anmälan senast den 15 maj via bokningsknappen här på sidan.

För ytterligare upplysningar kontakta förbundskansliet:
Sara Norman, tel 08-546 40 501
e-post sara.norman@njurforbundet.se