addAI - AI samtal under våren #3

Arrangör addAI
addAI.org 2021-05-21 09:0010:00
addAI - webmöte 3
 

Välkommen till möte 3 där vi kommer diskutera nedan ämnen:

Försäkringar i samhället bygger på att vi inte vet vad som ska hända men med AI kommer ny kunskap för de med tillgång till rätt data och rätt kompetens. Om de som vet att de har väldigt låg risk att drabbas väljer att inte försäkra sig och de som vet att de sannolikt drabbas inte kan försäkra sig, finns det behov av försäkringar då?

Post-privacy. Studier pekar på att begreppet privacy börjar förlora sin innebörd. Vad skulle det innebära om vi helt ändrar attityd till vårt behov av integritet.

Talare:

Fredrik Sandberg, Försäkrad AI?

Medverkar gör Fredrik Sandberg, doktorand vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet som även har mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen. Aktuella frågor gäller bland annat vilka förändringar AI kan innebära vid riskbedömning och skadereglering i privat försäkringsverksamhet. Ställer användningen av AI i ett försäkringssammanhang oss inför helt nya slag av juridiska och etiska problem? Eller är det i själva verket fråga om sedan tidigare bekanta försäkringsproblem? Vilken roll spelar GDPR och försäkringslagstiftningen i detta sammanhang?

Dr. Michael Björn, Post Privacy

Medverkar gör Dr. Michael Björn, Head of Research Agenda på Ericsson Consumer & Industry Lab. Michael delar med sig av resultat från konsumentstudier som pekar mot att vi är på väg in i en värld där begreppet ”privacy” förlorar sin innebörd - samtidigt som det finns ökande krav på personlig integritet vid användning av AI-teknik.
Och vad blir implikationerna för försäkringsbranschen om AI gör att dataanalys inte längre bara är deskriptiv utan istället blir prediktiv eller rent av preskriptiv?