Användarträff Avfall Web 7 sep 2021

Arrangör Avfall Sverige
Tid 2021-09-07 09:0012:00
Digital användarträff Avfall Web
 

Användarträffen syftar till att utveckla användningen av statistik och benchmarking som grund för att styrning och utveckling av verksamheten. 


Programpunkter: 
  • Inledning och aktuella frågor
  • Avfall Web 2.0 - demonstration av nya användarfunktioner via Power BI
  • Statistikredovisning och benchmarking 2021 för deltagande kommuner. Fokus på statistik kopplat till EU:s avfallspaket, miljömål, förpackningar och plockanalyser
  • Diskussion om utveckling av Avfall Web till 2022 och framåt
  • Övriga frågor utifrån deltagarnas önskemål
Anmäl dig senast 3 sep!