Språngbräda Företag i Livsmedelsbranschen

Arrangör Connect Norr - CooCon ägarskiften
Plats Via Zoom. Antalet platser är begränsat. CooCon förbehåller sig rätten att ut...
Intresseanmälan - Generationsskifte och utveckling inom Livsmedelsbranschen
 

Connect Norr Språngbräda Ägarskifte – språngbräda med fokus på utveckling och ett lyckat generationsskifte i livsmedelsbranschen

Det aktuella företaget har varit verksam i livsmedelsbranschen i Norrbotten sedan 70-talet. Under de senaste två decennierna har nuvarande ägare drivit verksamheten och utvecklat värdefulla inköpskanaler och högklassig service till kunderna. Företaget sysselsätter flertalet medarbetare, har en omsättning på cirka 11 mnkr och vänder sig i dag till företagskunder i närområdet.

Bolaget är i ett spännande skede där utveckling i verksamheten måste ske för att möta förändringar i omvärlden. Redan idag har ett antal möjliga strategiska vägval identifierats och företaget har behov av råd och stöd för att realisera nästa steg i utvecklingsprocessen. Utvecklingsarbetet är del i förberedelsen för att överlåta ägande och ledarskap till nästa generation. 

Språngbrädan har fokus på vägledning för verksamhetens utveckling. Den kompetens som önskas till språngbrädans panel är generell affärsutveckling, strategisk kompetens, digitalisering, sälj, marknad och varumärke, styrelsearbete och ledarskap med koppling till generationsskifte. Kunskap och erfarenhet från livsmedelsbranschen är värdefullt.   

Det aktuella företaget ingår i Connects ägarskiftessatsning CooCon.

Antalet platser är begränsat. CooCon förbehåller sig rätten att utse de slutgiltiga deltagarna.
Deltagarna meddelas plats en vecka före mötet.

 


Plats

Via Zoom.
Antalet platser är begränsat. CooCon förbehåller sig rätten att utse de slutgiltiga deltagarna.
Deltagarna meddelas plats en vecka innan mötet.