SAFE SKILLS - Varje brand är en berättelse

Arrangör Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tid 2021-09-01 10:002021-12-01 15:00
Plats Gåsebäck Brandstation, Helsingborg, i gymnastiksalen, Helsingborg
Fullbokad
Klassvisning 1/9 kl 10:00
 
Klassvisning 1/9 kl 13:00
 
Fullbokad
Klassvisning 2/9 kl 10:00
 
Fullbokad
Klassvisning 2/9 kl 13:00
 
Klassvisning 3/9 kl 10:00
 
Fullbokad
Klassvisning 3/9 kl 13:00
 
Klassvisning 6/9 kl 10:00
 
Klassvisning 6/9 kl 13:00
 
Klassvisning 7/9 kl 10:00
 
Klassvisning 7/9 kl 13:00
 
Fullbokad
Klassvisning 8/9 kl 10:00
 
Fullbokad
Klassvisning 8/9 kl 13:00
 
Fullbokad
Klassvisning 9/9 kl 10:00
 
Klassvisning 9/9 kl 13:00
 
Fullbokad
Klassvisning 10/9 kl 10:00
 
Fullbokad
Klassvisning 13/9 kl 10.00
 
Klasssvisning 13/9 kl 13.
 
Fullbokad
Klassvisning 14/9 kl 13:00
 
Fullbokad
Klassvisning 15/9 kl 10:00
 
Klassvisning 15/9 kl 13:00
 
Klassvisning 16/9 kl 10.00
 
Klassvisning 16/9 kl 13:00
 
Klassvisning 17/9 kl 10:00
 
Fullbokad
Klassvisning 17/9 kl 13:00
 
Fullbokad
Klassvisning 20/9 kl 10:00
 
Klassvisning 20/9 kl 13:00
 
Fullbokad
Klassvisning 21/9 kl 10:00
 
Fullbokad
Klassvisning 21/9 kl 13:00
 
Fullbokad
Klassvisning 22/9 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 22/9 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 23/9 kl 10.00
 
Klassvisning 23/9 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 24/9 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 24/9 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 27/9 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 27/9 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 28/9 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 28/9 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 29/9 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 29/9 kl 13.00
 
Klassvisning 30/9 kl 10.00
 
Klassvisning 30/9 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 1/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 1/10 kl 13.00
 
Klassvisning 4/10 kl 10.00
 
Klassvisning 4/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 5/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 5/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 6/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 6/10 kl 13.00
 
Klassvisning 7/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 7/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 8/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 8/10 kl 13.00
 
Klassvisning 11/10 kl 10.00
 
Klassvisning 11/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 12/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 12/10 kl 13.00
 
Klassvisning 13/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 13/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 14/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 14/10 kl 13.00
 
Klasssvisning 15/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 15/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 18/10 kl 10.00
 
Klassvisning 18/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 19/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 19/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 20/10 kl 10.00
 
Klassvisning 20/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 21/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 21/10 kl 13.00
 
Klassvisning 22/10 kl 10.00
 
Klassvisning 22/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 25/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisnig 25/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 26/10 kl 10.00
 
Klassvisning 26/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 27/10 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 27/10 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 28/10 kl 10.00
 
Klassvisning 28/10 kl 13.00
 
Klassvisning 29/10 kl 10.00
 
Klassvisning 29/10 kl 13.00
 
Klassvisning 2/11 kl 10.00
 
Klassvisning 2/11 kl 13.00
 
Klassvisning 3/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 3/11 kl 13.00
 
Klassvisning 4/11 kl 10.00
 
Klassvisning 4/11 kl 13.00
 
Klassvisning 5/11 kl 10.00
 
Klassvisning 5/11 kl 13.00
 
Klassvisning 8/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 8/11 kl 13.0
 
Klassvisning 9/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 9/11 kl 13.00
 
Klassvisning 10/11 kl 10.00
 
Klassvisning 10/11 kl 13.00
 
Klassvisning 11/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 11/11 kl 13.00
 
Klassvisning 12/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 12/11 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 15/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 15/11 kl 13.
 
Fullbokad
Klassvisning 16/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 16/11 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 17/11 kl 10.00
 
Klassvisning 17/11 kl 13.00
 
Klassvisning 18/11 kl 10.00
 
Klassvisning 18/11 kl 13.
 
Klassvisning 19/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 19/11 kl 13.00
 
Klassvisning 22/11 kl 10.00
 
Klassvisning 22/11 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 23/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 23/11 kl 13.00
 
Klassvisning 24/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 24/11 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 25/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 25/11 kl 13.00
 
Fullbokad
Klassvisning 26/11 kl 10.00
 
Fullbokad
Klassvisning 26/11 kl 13.00
 

SAFE SKILLS – Varje brand är en berättelse 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har i ett unikt samarbete med studenter från Konstfack skapat utställningen Safe Skills baserat på ungdomars egna berättelser om deras vardag idag.

Projektet, som är finansierat av Allmänna Arvsfonden, är ett nyskapande sätt att arbeta förebyggande bland risker för unga.

I den interaktiva utställningen kommer du bland annat att få agera detektiv och ta reda på vilka risker som konstverken representerar.
 


Till utställningen finns en lärarhandledning med förslag på för- och efterarbete samt underlag för diskussion och analys. Handledningen utgår från läroplanen och fokuserar på bildanalys, källkritik, källtillit, riskmedvetenhet och språkutveckling.

Handledningen finns som PDF att ladda ner på hemsidan: safeskills.rsnv.se


När? 1/9 - 1/12 Vardagar kl 10.00 eller kl 13.00 


Var? Gåsebäck Brandstation i Helsingborg. 


Vem? Skolklasser åk 5-9 samt ungdomsgrupper, föreningar eller andra enheter som arbetar med eller för unga. 


Besöket tar ca en timme och leds av en utställningsvärd, det är helt kostnadsfritt!Hemsida: http://safeskills.rsnv.se

Instagram: safeskills.rsnv 


Frågor? 

Kontakta Ester Roxberg, projektledare 

Tel: 0733-82 44 92