Work in progress - Sarah Lee Armstrong

Arrangör Wu ArtSpace Sjönevad
Tid 2021-05-06 19:0020:00
Work in progress - Sarah Lee Armstrong
 

English below:

Vi bjuder in till en work in progress visning och konstnärligt samtal där koreografen Sarah Lee Armstrong(DK) delar med sig av processen kring verket Natsværmer. Hon har varit på Wu ArtSpace i två veckor och arbetet med verket. Presentationen hålls på Engelska och är gratis att delta i.

Deltagarlänk skickas ut längre fram till alla som registrerat sig.
Eventet är gratis men Wu ArtSpace tar gärna emot donationer för verksamhetens uppbyggnad. Swisha då till: 123 344 5913 

Om Natsværmer
Natsværmer är en koreografisk, auditiv, visuell och skulptural utforskning av konstnärlig, kroppslig och akademisk potential av mörker, med malen som en visuell referenspunkt och symbol för metamorfos.
Under residenset kommer konstnären att fördjupa sig i mörkret och tillfälligt vända sig bort från ljusfältet. Kan vi koreografera bortom kategorisering och hitta en annan typ av kropp i frånvaro av ljus? Malen kommer att fungera som nattlig kompass, en varelse av transformation, en själslig vägledare genom mörkret, instinktivt styrd av himmelsk månorientering
och ursprunglig natur. Malen kommer dock med en väsentlig varning - frestelse av ljus - kanske lämnar oss blinda.

Natsværmer är en del av en pågående utforskning om mörker och kroppar inom den. Vidare en del av Sarah Lee Armstrongs konstnärliga forskning, kring koreografiska ordförråd och samtal fokuserade kring natur, hedendom, ritual samt häxan som den kvinnliga och queera huvudpersonen, fruktad och beundrad för sin intuitiva sammankoppling med naturen och hennes inneboende ohämmade förhållande till mörkret.

Om Sarah Lee Armstrong
Sarah Lee Armstrong is an independent choreographer and professional dancer working within the socio-cultural and political sphere of the body, the liminality of motion, visual arts, dance and performance and from the somatic, performative and choreographic conduct of magick, nature and ritual.
She has a decade of artistic practise behind her and works both nationally and internationally.
Previously she has performed at Théâtre National de la danse Chaillot (Paris), Mercat de les Flors (Barcelona), Bonnie Bird Theatre (London), Louisiana Museum of Modern Art (Copenhagen), Bora Bora Dance and Performance Art Theatre (Århus), Royal Festival Hall at Southbank Centre (London), EMMA- Espoo Museum of Modern Art (Helsinki), AeroWaves Dance Festival, Gothenburg Art Biennale, and Roskilde Festival Art Zone.
https://hexhexhex.dk/

English:
We invite you to an work in progress presentation and artist talk with Choreographer Sara Lee Armstrong (DK) where she is sharing her process of Natsværmer during a residency here.
Link for Participation will be sent to all registered. 
The event is for free but Wu ArtSpace are glad to receive donations for our organisation. If interested to donate but don´t have Swedish Swish. Contact us for bank details.
Swish number: 123 344 5913 

About Natsværmer
Natsværmer is a choreographic, auditiv, visual and sculptural exploration into the
artistic, corporeal and academic potentiality of darkness with the moth as a
visual reference point and symbol of metamorphosis. In the residency the artist will be
and immersed into darkness and momentarily turn away from the field of light.
Can we choreograph beyond category and find another kind of body in the absence
of light? The moth will act as nocturnal compass, a creature of transformation, a spirit
guide venturing through the dark, instinctively governed by celestial lunar orientation
and primordial nature. Though the moth comes with an integral warning - the
temptation of light -might leave us blinded.

Natsværmer is a part of an ongoing research on darkness and the bodies within it and part of the artistic research by Sarah Lee Armstrong, dealing with the choreographic vocabulary and conversations focused around nature, paganism, ritual and the witch as the female and queer protagonist, feared and admired for her intuitive interconnectivity to nature and her inherent undomesticated relation to darkness.
About Sarah
Sarah Lee Armstrong is an independent choreographer and professional dancer working within the socio-cultural and political sphere of the body, the liminality of motion, visual arts, dance and performance and from the somatic, performative and choreographic conduct of magick, nature and ritual.
She has a decade of artistic practise behind her and works both nationally and internationally.
Previously she has performed at Théâtre National de la danse Chaillot (Paris), Mercat de les Flors (Barcelona), Bonnie Bird Theatre (London), Louisiana Museum of Modern Art (Copenhagen), Bora Bora Dance and Performance Art Theatre (Århus), Royal Festival Hall at Southbank Centre (London), EMMA- Espoo Museum of Modern Art (Helsinki), AeroWaves Dance Festival, Gothenburg Art Biennale, and Roskilde Festival Art Zone.
https://hexhexhex.dk/