Dejt med en verkSAMhet - Hälsocenter Västmanland

Arrangör Norra Västmanlands Samordningsförbund
Tid 2021-09-02 08:3009:30
Plats Digitalt via Teams
Dejt med en verkSAMhet - Hälsocenter Västmanland
 

Samordningsförbunden i Västmanland arrangerar korta möten - Dejt med en verkSAMhet - med syfte att erbjuda en enkel samverkansarena
för ökad kunskap om olika verksamheters uppdrag och arbetsmetoder. 

Dejten vänder sig till Dig som arbetar med klienter, personal, organisation, ledarskap eller politiken inom rehabiliteringsområdet eller i förebyggande verksamhet hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland eller kommunerna i Västmanland. 

Tid:               2 september kl 08.30-09.30

Plats:            Digitalt via Teams                                

Hälsocenter ger stöd och vägledning till personer som vill förändra sina levnadsvanor inom fysisk aktivitet, matvanor, stresshantering, sömn, tobak eller alkohol.
På Hälsocenter ges individuella coachande samtal och gruppaktiviteter.
Hälsocenter finns i hela länet och deltagandet är kostnadsfritt.


Kom och träffa Robert Broström och Kicki Pettersson som berättar mer om möjligheterna via Hälsocenter!

 

Varmt välkommen!

Ann Rilegård
Förbundschef, Norra Västmanlands Samordningsförbund
Tel: 0736- 498 499 
E-post: ann.rilegard@fagersta.se  
Hemsida: www.nvsam.se
    

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Uppgifterna kommer att gallras när de inte längre är aktuella. 
Ditt samtycke är frivilligt. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade.
I och med att du anmäler dig till arrangemanget samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt ovan.