Mötesplats Hållbart Helsingborg

Tid 2021-04-20 10:0012:00
Plats https://zoom.us/j/6724160918
mötesplats HH
 

Övergripande helhetsmöte kring vårt arbete med en timme översikt och en timme arbetsmöte!


Frågor och funderingar? Kontakta gärna Terése på terese.bergsten@sensus.se

Väl mött!