Årsmöte Gävle Affärskvinnor 2021

Arrangör Gävle Affärskvinnor
Tid 2021-04-12 18:0019:00
Plats Online, Gävle
Årsmöte Gävle Affärskvinnor
 

VÄLKOMMEN på årsmöte 2021

Den här gången håller vi till online och länk skickas till dig via mejl i god tid innan mötet.

Datum: 12 april
Tid: 18:00
Plats: online

Dagordning för Gävle Affärskvinnors årsmöte 2021-03-10

§1 Mötets öppnande
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
§ 3 Godkännande av dagordningen
§ 4 Val av årsmötesordförande
§ 5 Val av mötessekreterare och justerare
§ 6 Verksamhetsberättelse
§ 7 Ekonomisk rapport
§ 8 Revisionsberättelse
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10 Val av styrelsemedlemmar
§ 11 Fastställande av medlemsavgift
§ 12 Övriga frågor
§ 13 Mötets avslutande