Att bygga organisation och team i tillväxt

Arrangör Luleå Science Park
Tid 2021-04-22 12:0012:00
Plats Online -Teams Länk skickas ut samma dag som föreläsningen!, Online
Föreläsning med Ericson & Hjelte
 

Att vara i tillväxtfas är fantastiskt, och jättetufft. Hur bygger man en långsiktigt robust och effektiv organisation som svarar upp mot marknadens förutsättningar, kundens förhoppningar, lagkrav och personalens förväntningar när bolaget samtidigt är i en intensiv period av tillväxt?

Organisationskonsulten Ulla-Britt Palo Häggqvist på Ericson & Hjelte ger tips och konkreta råd till dig som förbereder er organisation för att flyga!


 


Ericson & Hjelte AB startades 2006 och har sedan dess bidragit till effektivare organisationer och mer hållbar utveckling hos ledare såväl lokalt som regionalt och globalt. Ericson & Hjelte AB hjälper organisationer, grupper och chefer att gå från insikt till förändring genom konsultativa insatser inom ledarskap, grupputveckling och kommunikation. Som grund ligger alltid beprövad erfarenhet, aktuell forskning och internationell praxis. Det ger resultat.