Digital EDAY2021 - Elektrifierade godstransporter, en del i omställningen av transportsektorn

Arrangör Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings universitet, LRF och Cleantech Östergötland och Logistikia
Tid 2021-05-11 09:0012:00
Plats Online-evenemang, Norrköping
Digital EDAY2021
 

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Elektrifierade godstransporter, en del i omställningen av transportsektorn” och utgår från mål 9 inom Agenda 2030 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

"Logistics is a function that we all take for granted but without which our economy, indeed whole way of life, would collapse. It is a major industry in its own right, accounting for 12% of global GDP, and a major polluter releasing around 10-11% of global CO2 emissions"

Citatet är Alan McKinnons, Professor i Logistik vid Kuehne Logistics University, Hamburg och seminariets huvudtalare. En välkänd internationell profil med fokus på området Green Logistics. Förutom en imponerande akademisk karriär och publicering av ett antal böcker, bla ”Decarbonizing Logistics”, har professor McKinnon medverkat som rådgivare till myndigheter, företag och internationella organisationer såsom OECD, Världsbanken och EU.

Föredraget kommer att ge en inflygning i logistikfrågan och sätta fokus på utmaningarna med omställningen till klimatsmart logistik. Efter det bredare anslaget i inledningen kommer seminariet att riktas mot särskilda utmaningar kopplade till elektrifiering av godstransporter, ett område med stora förväntningar och intensiv utveckling, men också med hög komplexitet och många osäkerheter. Under seminariet försöker vi med hjälp av flera föredragshållare, däribland Energimyndigheten, reda ut en del frågetecken och samtidigt rikta strålkastaren på vad olika regionala och lokala aktörer kan och behöver göra för att utvecklingen ska vara möjlig. Sällan har behovet av samarbete och systemförståelse varit så stort. Och vi måste agera nu, trots allt vi ännu inte vet!

Program

09.00 - 09.15 Arrangörerna hälsar välkomna till Digital EDAY 2021

09.15 - 09.55 Green logistics - utmaningar i omställningen - Alan McKinnon, prof. Kuhne Logistics University (Föredraget hålls på engelska)

09.55 - 10.00 Paus

10.00 - 11.00

Inzoomning - Från klimatsmart logistik till elektrifiering av godstransporter - Maria Huge Brodin, professor Miljölogistik, Linköpings Universitet.

Elektrifieringskommissionens uppdrag, påskynda arbetet med elektrifiering av transporter - Anna Ullström, kansliråd, Infrastrukturdepartementet.

Energimyndigheten: Fokusområden och styrmedel i elektrifieringen - Gustaf Länn, samordnare regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter och Olov Åslund, handläggare hållbar mobilitet.

Regional utveckling och hållbart transportsystem, regionens roll i omställningen av tunga transporter - Karin Wallin, enhetschef samhällsplanering och infrastruktur, Region Örebro Län.

11.00 - 11.05 Paus

11.05 - 11.50

Snabbspår Östergötland - Regional samverkan för elektrifiering av godstransporter

Olika initiativ för att påskynda elektrifieringen pågår med hög intensitet i hela Sverige, inklusive i vår region. För många aktörer handlar det om att förstå den nya tekniken, hur den kan användas och vilka utvecklingskrav det kommer att ställa på elnätet, logistiklösningar, affärsmodeller, tillståndsprocesser och inte minst riskhantering för tidiga investeringar. Flera aktörer i Östergötland samverkar nu för att skapa breda pilotprojekt och goda förutsättningar för att Östergötland ska ligga i täten i elektrifieringen.

Under det här passet får vi bl a lyssna till åkerierna Renall och Alfredsson Transport, Tekniska verken,
EoN och Linköpingsföretaget Deviaq som arbetar med kvalitetsledningssystem för mobilitet.

Föredraget kommer att ge en inflygning i logistikfrågan och sätta fokus på utmaningarna med omställningen till klimatsmart logistik. Efter det bredare anslaget i in

11.50 - 11.55 Utdelning av Miljöteknikpriset – Landshövding Carl Fredrik Graf

11.55 - 12.00 Reflektioner från förmiddagen  - Moderator

Moderator under förmiddagen är Maria Huge-Brodin.

Digital EDAY2021 är kostnadsfritt! 

Eventuella frågor besvaras av Erik Gotborn, Energikontoret Östergötland: e-post: erik.gotborn@regionostergotland.se, tfn 010-103 92 76.

Bakom Digital EDAY2021 står Cleantech ÖstergötlandLogistikiaRegion ÖstergötlandLänsstyrelsen ÖstergötlandLinköpings universitetLRF och Energikontoret Östergötland.