Café Normsken 19 mars

Arrangör Sundsvalls kommun
Tid 2021-03-19 08:0009:30
Plats Online via Teams, Sundsvall
Cafe Normsken 19 mars
 

Normkritiska perspektiv i arbetet med social jämlikhet

Välkommen till den här inspirationsföreläsningen/workshopen där du som deltagare får veta mer om skillnaden på tolerans- och normkritiska perspektiv. Dessutom kommer du få en möjlighet att granska dig själv ur dessa perspektiv. Fokus kommer ligga på normer som har att göra med klass. Det kommer även att finnas goda möjligheter att diskutera med varandra och ta upp andra typer av ojämlikheter som kan vara viktiga att förhålla sig till i sitt arbete.
 
Lovise Haj Brade disputerade i genusvetenskap på Lunds universitet 2017 och har sedan dess undervisat på Stockholms universitet och på Mittuniversitetet. I sin avhandling riktar hon strålkastarljuset mot dem som fötts in i den akademiska världen och blev förvånad över hur lite kritisk reflektion det fanns kring hur privilegier reproduceras.

– Jag hoppas att min forskning kan bidra till att vi i högre grad börjar vända blicken mot oss själva och lägga mer krut på att ifrågasätta det bestående snarare än att hjälpa ”de som ska in” att bli mer som vi är, säger Lovise Haj Brade.

Anmäl dig senast 16 mars


Kontakt:
Helen Otterström helen.otterstrom@sundsvall.se