Webinarium: Affärsmöjligheter med satellitdata

Arrangör Webinariumet anordnas av RIT 2021 och LTU Business.
Tid 2021-03-03 09:0010:30
Webinarium: Affärsmöjligheter med satellitdata
 

Vad finns det för affärsmöjligheter som bygger på användningen av satellitdata? Vilken roll kan ditt företag ha i Norrbottens satsning i rymdindustrin?

Välkommen till ett öppet och inspirerande webinarium där vi tittar närmare på vilken satellitdata som finns och några exempel på hur den används av innovativa organisationer. Upptäck hur satellitdata skapar värde på jorden och vilka möjligheter som finns för ditt företag att hänga med i utvecklingen och stärka er konkurrenskraft och tillväxt. Vi lovar er ett webinarium som väcker nya idéer.

Vi kommer dessutom att presentera ett SMF-program - en unik möjlighet för små och medelstora företag att få stöd att utveckla produkter och tjänster som bygger på satellitdata.

Program

Programmet pågår från 09:00-10:30 med en kort paus i mitten

·       Välkommen
Johanna Berström Roos, projektledare för RIT 2021

·       Användning av satellitdata och förväntade framtida affärsmöjligheter

Richard Hilton, UK’s Satellite Applications Catapult

·       Digital Twin Earth - hur satellitdata kan främja livet på jorden och motverka svält
Jaime Reed, vice president consulting services, CGI Space

·       Att sänka kostnader inom jordbruksverksamhet
Robert Schmitt, grundare och vd, Vultus

·       Att kommersialisera rymddata för att handla ansvarsfullt mot en bättre värld 
Richard Hilton, grundare och vd, Global Trust

·       Paneldiskussion med möjlighet att ställa frågor

Alla presentatörer deltar

·       Presentation av möjligheterna för små och medelstora företag med ett kommande SMF-program
Conny Hökfors, affärsutvecklare på LTU Business


Webinar: Satellite data business opportunities

What are the business opportunities based on the use of satellite data? What role can your company play in Norrbotten's investment in the space industry?

Welcome to an open and inspiring webinar where we take a closer look at what satellite data is available and showcase some examples of how it is used by innovative organizations. Discover how satellite data creates value on earth and what opportunities there are for your company to join the development and strengthen your competitiveness and growth. We promise you a webinar that births new ideas.

We will also present an SME-program – a unique opportunity for small and medium-sized enterprises to get support in developing new products and services bases on satellite data.

Program

The program runs from 09.00-10.30 CET with a short break in the middle.

·       Welcome
Johanna Berström Roos, project manager for RIT 2021

·       Space data exploitation and expected business opportunities in the future

Richard Hilton, UK’s Satellite Applications Catapult

·       Digital Twin Earth – how satellite data can empower life on earth and counteract famine

Jaime Reed, vice president consulting services, CGI Space

·       Saving costs in the farming business

Robert Schmitt, founder and CEO, Vultus

·       Commercializing space data to act ethically for a better world

Richard Hilton, founder and CEO, Global Trust

·       Panel discussion and questions from the audience

All presenters participate

·       Presentation of an upcoming SME program for small and medium-sized enterprises

Conny Hökfors, business developer at LTU Business