Hur ska jag orka? - om att stötta någon annan och samtidigt bevara mig själv

Arrangör Sydöstra Skånes Anhörigstöd & Region Skåne
Tid 2021-03-16 19:0020:30
Plats Online Teams
Standardbiljett
 

Hur kan vi bevara både medkänsla och självomsorg när andras behov hör till våra dagliga åtaganden? Vad gör vi med känslor av oro, sorg, maktlöshet och det dåliga samvetet över att inte räcka till?  Med humor, värme och många vardagliga exempel lotsar oss Göran Larsson på den slingriga vägen mot att bevara både empati och egenvärde i mötet med andra. 

En kostnadsfri digital föreläsning med Göran Larsson, präst och psykoterapeut. En flitigt anlitad föreläsare i ämnen som berör mänsklig växt och mognad. Efter föreläsningen ges utrymme till en stunds samtal med möjlighet att ställa frågor. 

Länk till Teams-mötet och instruktioner hur du hanterar anslutning/inloggning kommer via e-post den 12 mars.

Kontakt Britt-Marie Dornell 0416-27349