Näringslivsfrukost. NIS 6.0

Tid 2021-02-19 08:0008:45
Plats Teams, Online
Näringslivsfrukost. NIS 6.0
 

Vi gästas av bland annat Agneta Filén och Fredrik Strinnholm från Näringsliv i Umeå kommun som ger oss perspektiv på Industrin som en stark och växande näring i regionen samt Industriråd och nätverk som stimulerar konkreta samarbeten och tillväxt.
Patrik Nyström, Vice President Volvo Lastvagnar som återfinns i Industrirådet ger sin syn på värdet av samarbetet och vad det har betytt för företagen samt vilka ytterligare behov av ytterligare samarbeten

Vi diskuterar nya möjliga synergieffekter mellan Umeåregionen och kranskommunernas industriföretag och ger utrymme för frågor till våra gäster i slutet av sändningen.