Teaterföreställning skuggsyskon med efterföljande samtal

Arrangör Luleå kommun
Tid 2021-04-13 18:0019:50
Plats Digitalt via zoom och Wimeo, Online
Teater vuxensyskon med efterföljande samtal
 

Hej!

Tack för din anmälan. Länk till teaterföreställningen med efterföljande samtalsgrupp kommer någon dag innan föreställningen.

Vänliga hälsningar

Anhörigkonsulenterna Luleå kommun och 
Anhörigföreningen Luleå