Naturkontakt för hälsa och hopp

Arrangör Eva Sanner Ljungskile Fhsk m fl
Tid 2021-03-24 18:0019:30
Naturkontakt för hälsa och hopp
 

Ekopsykologi är en riktning inom psykologin som betonar betydelsen av en nära relation mellan människa och natur. Denna relation är viktig för människans överlevnad, men håller på att förloras i vår moderna livsstil med miljöförstöring, klimatförändring och andra pågående katastrofer som följd. En intim relation till naturen ger dig hopp, motivation och kraft till arbete för omställning till en mer hållbar livsstil och hjälper dig att hantera oro, sorg och förtvivlan.

Eva Sanner, dipl psykosyntesterapeut, författare och utbildad i ekopsykologi, berättar om hur vi kan återknyta kontakten med naturen och vilka effekter på hälsa och välbefinnande detta har. Eva är författare till elva böcker, bl a ”Naturens hemlighet – återfinn din plats i det stora sammanhanget” (2018) som baseras på forskning om naturens hälsoeffekter samt på ett ekopsykologiskt synsätt.

Föreläsningen är gratis och hålls via Zoom.
Du får en länk dagen före till den mailadress du angett i anmälan.