Så visar vi värdet av social innovation i kulturella och kreativa näringar!

Arrangör Creative Ebeneser
Tid 2021-04-13 13:0015:00
Plats Zoom.us, Online
Digital workshop : Social innovation
 

Digital workshop: Så visar vi värdet av social innovation i kulturella och kreativa näringar!

Välkommen till en digital workshop om hur vi kan visa värdet av de sociala innovationer som utvecklas inom kulturella och kreativa näringar. Vid workshopen presenteras och testas en modell för att identifiera och synliggöra de värden som sociala innovationer skapar för enskilda individer och samhället i stort. Modellen har utvecklats samarbete mellan innovatörer, forskare och företagsrådgivare i Norrbotten, bland annat Kulturcentrum Ebeneser.

Presentatör: 

Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om social innovation i den ideella, offentliga och privata sektorn. Hon forskar tillsammans med samhällsaktörer för att utveckla nya kunskaper och metoder för inkluderande och hållbar samhällsutveckling.


Workshopen är ett samarbete med Mötesplats Social Innovation vid Luleå tekniska universitet


För frågor kontakta:
Fredrika Johansson, Projektledare – Creative Ebeneser fredrika@ebeneser.nu

Projektet Creative Ebeneser finansieras av: Luleå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord - Framtidsbanken och Längmanska företagarfonden.