Social innovation - så bidrar kulturella och kreativa näringar till att förnya samhället

Arrangör Creative Ebeneser
Tid 2021-03-17 12:0013:00
Plats Zoom.us, Online

Eventet stängt för nya bokningar

Social innovation - så bidrar kulturella och kreativa näringar till att förnya samhället

Välkommen till ett webbinarium om social innovation som ett sätt för kulturella och kreativa näringar att bidra till förnyelse i samhället. Med social innovation menas nya lösningar och processer som möter aktuella samhällsutmaningar och förbättrar människors liv. Inom kulturella och kreativa näringar kan det ta sig uttryck i nytänkande upplevelser, interaktioner, affärsmodeller m.m. Vid webbinariet presenteras aktuell forskning och praktiska exempel inom området.

Presentatör: Malin Lindberg är professor vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om social innovation i den ideella, offentliga och privata sektorn. Hon forskar tillsammans med samhällsaktörer för att utveckla nya kunskaper och metoder för inkluderande och hållbar samhällsutveckling.


Webbinariumet är ett samarbete med Mötesplats Social Innovation vid Luleå tekniska universitet


FÖR FRÅGOR KONTAKTA:
Fredrika Johansson, Projektledare – Creative Ebeneser fredrika@ebeneser.nu

Projektet Creative Ebeneser finansieras av: Luleå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord - Framtidsbanken och Längmanska företagarfonden.