Trump och hotet mot demokratin

Arrangör Arena Idé
Tid 2021-01-21 15:0016:00
Plats https://www.facebook.com/Arenaide/
Seminarium online
 

Vilka följder får Trumps och republikanernas attacker mot valprocessen och till sist också försök till statskupp? Kan den amerikanska demokratin restaureras? Och vad betyder det för omvärlden? Ger det näring åt dem som redan misstänkliggör och föraktar den demokratiska processen och ifrågasätter de fria medierna? Eller kan det bli en vändpunkt?

Erik Åsard, f.d. föreståndare för Svenska Institutet för nordamerikanska studier, professor
Sofia Näsström, professor statsvetenskap
Sverker Gustavsson, professor statsvetenskap

Samtalsledare Carl Tham

När du anmäler dig accepterar du att få nyhetsbrev från Arenagruppen.