Dugga för lärare - Digital examination

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Plats Teams, Online
Anmälan: 29/1, kl. 11:00 - 12:00 (e-möte i Teams)
 
Anmälan: 26/2, kl. 11:00 - 12:00 (e-möte i Teams)
 
Anmälan: 16/4, kl. 11:00 - 12:00 (e-möte i Teams)
 
Anmälan: 28/5, kl. 11:00 - 12:00 (e-möte i Teams)
 
Anmälan: 11/6, kl. 11:00 - 12:00 (e-möte i Teams)
 
Anmälan: 18/6, kl. 11:00 - 12:00 (e-möte i Teams)
 

Dugga för lärare - Digital examination

DUGGA.se är högskolans systemlösning för digital examination. 

Hur digital examination - både hemexamination och med eller utan online examinationsvakter - går till för lärare och studenter. Även om administratörernas och tentamensvakternas roll tas upp.


Innehåll och upplägg:

Svara på din första digitala tenta: Du som lärare provar på att besvara en digital examination som simulerad student.

Lärarmanualen för Dugga ESBH: Vi går igenom denna och du tar del av denna även i förhand här (klicka här!) - finns under Dugga.

Skapa frågor i Dugga: Vi går igenom alla frågetyperna i Dugga och provar på och skapa en första digital tenta. TA MED en eller två vanliga papperstentor för att skriva in frågor du redan har. Se videofilm, här!

Rutiner vid digital examination: Vi tar upp vilka rutiner som avviker från papperstenta och vad som gäller för digital examination, när examinationen görs med en dator. Vi tar även upp vilka regler och kommande policy kring salsexamination som kommer förändras.

Hur du gör feedback och bedömning: När vi besvarar varandras frågor och test-examinationer i Dugga, som simulerad student/tentand - så testar vi att ge feedback och bedömning på de öppna svaren vi fått in.


Innan vi träffas:

Innan träffen, ser du denna videofilm från Göteborgs universitet. Hur går en digital salstentamen till för studenter?

Se och ta del av befintliga manualer för Dugga här! (lärarmanualen, träningstentan för studenterna och Wordmallen för hemexaminationer)

Se kort videofilm, hur skapa frågor och prov i Dugga!

Innan träffen, läs och kolla igenom hjälp-wikin för Dugga här och titta på frågetyperna och se gärna en eller två videofilmer: Dugga Wiki - Dugga Digital Assessment (xwiki.com)

Examinationsstrategier? (vilka har du?)


Kurskrav: Mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: E-möte i Teams, online/webbinar 

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!


All internutbildning är kostnadsfri. Avbokning och mer information, eller individuell handledning kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, mats.brenner@esh.se eller 076-893 1061