Omröstning och quiz online

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Plats Teams, Online
Anmälan: 5/2, kl. 09:00 - 10:00 (e-möte)
 
Anmälan: 5/3, kl. 09:00 - 10:00 (e-möte)
 
Anmälan: 9/4, kl. 09:00 - 10:00 (e-möte)
 
Anmälan: 7/5, kl. 09:00 - 10:00 (e-möte)
 
Anmälan: 11/6, kl. 09:00 - 10:00 (e-möte)
 

Omröstning och quiz online - Polls i Teams samt omröstning i istlearning

Vill du ha aktiva studenter vid e-möten, dina (online-)lektioner och ökad interaktivitet i föreläsningssalen? Att studenterna snabbt kan besvara dina uppföljningsfrågor? Eller testa om de förstått delar av din föreläsning? Använd då så kallade clickers/responssystem (mentometer).


Innehåll och upplägg

Vi provar på funktionen Omröstning i itslearning där studenterna använder appen för It’s Learning. Kollar på Dotstroming  (KOSTNADFRI BEGRÄNSAD LICENS). Visar även appen OpenAgora  (KOSTNADFRI BEGRÄNSAD LICENS I TEAMS), Polly  (KOSTNADFRI BEGRÄNSAD LICENS I TEAMS) , Wooclap KOSTANDSFRI BEGRÄNSAD LICENS) eller Microsoft Form som du kan använda i Teams. Detta kan du göra både i Teams och i Zoom.


Innan vi träffas: Läs gärna hur använda Clickers online eller i lärosal vid t ex föreläsning eller annan aktivitet, hur använda som formativ kursvärdering för att förbättra kopplingen mellan lärandemål och läraktiviteter, läs mer här: https://www.linkedin.com/pulse/clickers-och-responssystem-i-lärosal-mats-brenner/

Manual för funktionen Omröstning i It's Learning.

Om itslearning app

Använda Polly i Teams  (KOSTNADFRI BEGRÄNSAD LICENS I TEAMS)

Skapa webbformulär/Polls med Microsoft Forms (i Teams som app)

Dotstorming https://dotstorming.com/ - där man kan rösta både på text och på bilder enkelt. (STANDARD ACCOUNT ÄR KOSTNADSFRI BEGRÄNSAD LICENS)

Wooclap - skapa interaktiva quiz (BEGRÄNSADE FUNKTIONER VID KOSTANDSFRI LICENS)Kurskrav: Mobiltelefon och egen portabel dator

Plats: E-möte i Teams

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!


All internutbildning är kostnadsfri. Avbokning och mer information, eller individuell handledning kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, mats.brenner@esh.se eller 076-893 1061