Hjärnsmart ledarskap med Annika Klefsjö

Arrangör Luleå Science Park
Tid 2020-12-03 12:0013:00
Plats Kostnadsfri digital lunchföreläsning , Luleå

Eventet stängt för nya bokningar

Direktlänk till föreläsningen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQzYjFkY2UtNjQ5OS00YTQwLWEyZGUtNGM5NjIxZTgwY2Vj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242f7a22c-34e9-4b2e-b8d9-c9fefc4dac00%22%2c%22Oid%22%3a%22410bfee9-daeb-4607-9daf-f9f8bddcd032%22%7d


Studier visar att den psykiska ohälsan ökar markant bland ledare samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera nya. Förutom det befinner vi oss i en situation som påverkar oss alla på olika sätt.

Med anledning av det är det av stor vikt att ta följande frågor på allvar.
– Hur leder jag mig själv på ett hjärnsmart sätt, både i mitt inre ledarskap och i mitt uppdrag, för att må bra i nuläget, över tid och under vägen, i en vardag som är annorlunda och ställer andra och höga krav?

– Hur skapar vi hållbara verksamheter där vi trivs, är engagerade och levererar goda resultat och hög måluppfyllelse?


*länken till föreläsningen skickas till din angivna epost samma dag som föreläsningen.