Take-off

Organizer Hållbart Helsingborg
Time 2020-12-03 13:002020-12-04 15:00
Location Zoom - länkar i outlookinbjudningarna för respektive dag, Helsingborg
Take-off
 

Hållbart Helsingborg i samskapande bjuder in till en tvådagars
TAKE OFF
3 och 4 december 2020

Varför?
Vi vet att samhällsförändring är svårt. Både staden, föreningsliv, akademi, näringsliv och andra aktörer bedriver idag initiativ som ger positiva effekter. Men våra befintliga system är inte rustade för att möta och hantera nuvarande och morgondagens samhällsutmaningar, och ingen enskild aktör har ensam de resurser som krävs och eller söker den balans som vi ser ett behov av i detta gemensamma arbete.

Vad?
Därför har vi sedan i början av året samarbetat för att tillsammans skapa en gemensam behovsanalys och en struktur där vi tränar nya arbetssätt för att ta tillvara allas input, tankar, kunskap och idéer . Detta för att effektivt kunna ta oss an komplexa samhällsutmaningar genom gemensam kunskapsutveckling, görande och relationer.

Vi har tillsammans ställt oss bland annat dessa frågor!

Vilka är våra gemensamma utmaningar i Helsingborg?
Hur medskapar vi på riktigt över alla sektorsgränser?
Hur får vi alla insatser att hänga ihop?
Hur lär vi oss att samarbeta på nya sätt?
Hur bygger vi relationer som tar oss framåt?
Hur ser vi till att alla perspektiv är med?
Hur ser vi till att vi inte bara samtalar utan faktiskt gör?

Vilka är vi?
Just nu är vi personer inom staden, akademin och föreningslivet här i Helsingborg.

Vi behöver bli fler VI!
Men vi behöver vara fler för att tillsammans bygga en hållbar stad. Vi har alla ett gemensamt ansvar att ta med våra erfarenheter och idéer för att lyssna, lära och göra tillsammans. Vi har inte svaren men formen för att söka lösningar tillsammans över sektorsgränser. Genom din medverkan kan vi bygga en bättre, gemensam bild av nuläget i staden, se vilka gemensamma styrkor vi har och hitta vägar för att skapa bättre förutsättningar för oss invånare, stadens organisationer och Helsingborg att bli sitt bästa jag.

När?
den 3 december mellan klockan 13-16 samt
den 4 december mellan klockan 9-15 (lunch mellan klockan 12-13)

Eftersom dagarnas delar bygger varandra så du behöver vara med på båda dagarna!

Anmälan
Du kan redan nu säkra din plats här.
Men vi kommer återkomma med en sensemaking-enkät samt mer information oavsett!

Frågor och funderingar?
Mejla terese.bergsten@sensus.se

VÄL MÖTT - på zoom!