Strategiskt hållbarhetsarbete i organisationer - på vetenskaplig grund

Arrangör Nyföretagarcenter Syd
Tid 2020-12-09 11:3012:30
Webbinarium
 

**Konstnadsfritt lunchwebbinarium**

Webbinariet genomförs i samarbete med Nyföretagarcenter Syd, läs sist i beskrivningen för mer info. 

Vill du och din organisation andas och utstråla hållbarhet, på riktigt? Då har du hamnat rätt.

Detta webinar är en introduktion till hur du kan arbeta praktiskt och integrerat med strategisk hållbarhet i din verksamhet. På webbinaret lyfts viktiga perspektiv ni behöver ta hänsyn till samt förslag på hur ni kan integrera, följa upp, lära och utveckla över tid. Strategiskt betyder i detta sammanhang en djup integrering i verksamhetens syfte och kärnverksamhet samt utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det är med andra ord inte att likna vid en mappning av kortsiktiga mål eller skapandet av en policy som hänger vid sidan om. Verktyg som de globala målen kan med fördel kopplas på när detta fundament är lagt.

Webinaret är en kombination mellan introduktion i konceptet strategisk hållbarhet i organisationer och ett gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande. Det innebär att det även finns plats för normkritik och ifrågasättande av utdaterade sanningar.

Om webbinariehållaren: Cristian Sjövind har de senaste 10-15 åren fokuserat helhjärtat på att skapa förutsättningar för hållbara människor och organisationer. Mestadels som praktiserande i olika ledande roller men även som konsult och nu driver Cristian egen verksamhet i konsultbolaget Metanoia sustainAble AB. Under det senaste året har Cristian fordjupat sig i hur organisering och ledarskap kopplar till välmående och hållbar utveckling för individ, organisation och samhälle. Ett viktigt fokus har varit att utforska tillämpningen av teorier och forskning samt hur vi praktiskt kan skapa stödjande relationer perspektiven emellan.

Webinariet är kostnadsfritt och sprid gärna denna inbjudan i era nätverk.

Tack på förhand och hjärtligt välkomna!
Cristian Sjövind

Om Nyföretagarcenter Syd
Nyföretagarcenter Syd, NFCS, är en stiftelse utan vinstintresse vilken har funnits i Malmö sedan 1990. Vi leds av tre ledord: Engagera, Utbilda och Påverka. Vi ser just nu möjligheten att ställa om hur vi ser på företagande och entreprenörskap - ett sätt att med medvetna val aktivt bidra i samhället och samtidigt lära tillsammans i entreprenöriella former. Som en del av detta bjuder vi in dig som
företagare till omställningsprogram med kostnadsfri företagscoachning och ledarutveckling – läs mer på www.nyforetagarcentersyd.se