Lyssna! Publikt program 7/10

Arrangör Färgfabriken
Tid 2020-11-07 11:0016:00
Plats Färgfabriken Lövholmsbrinken 1 117 43 Stockholm Takvåningen, Stockholm
Lyssna! nr 1 "Ogräs och omättliga ormar" , Tid: 11.00-12.00.
 
Lyssna! Nr 2, "Konstnärspresentationer, Norrakollektivet och Emma AdBåge"" Tid: 13.00-14.00:
 
Lyssna! Nr 3, "Konstnärspresentation Karin Bjurström/ Alice Fine", Tid: 14.15-14.30
 
Lyssna! Nr 4 "Workshop, återbruk och växtfärgning", Tid: 14.30-16.00
 

OBS: programmet inställt pga FHMs skärpta råd med anledning av den ökande spridningen av Covid-19!

Vi återkommer med nytt datum längre fram.


Anmäl dig till hela eller delar av programmet!

Varje programpunkt måste bokas separat. Välj antal biljetter i respektive ruta, för de programpunkter du vill delta i, tryck sedan "boka".

Mer info om programmet, deltagarna och sammanhanget här:


Punkt nr 1, "Ogräs och omättliga ormar".
Tid: 11.00-12.00.


  • Introduktion och diskussion. Daniel Urey. Om begreppen Natur, identitet och konsumtion och om att lyssna.

  • Den omättliga ormen, med Anna Sundstedt Norborg, Kalle Törnblom och Joel Hellman, deltagare i Lyssnas ungdomsgrupp. Om människans världsbild, om det paradoxala i att vi förstör det som håller oss levande och om bomullsindustrin som ett talande exempel.

  • Ogräs - att ge röst åt naturen med Andrea Björk och Maja Hagelqvist, deltagare i Lyssnas ungdomsgrupp. Om hur vi genom estetiska metoder i kombination med forskning om klimatkommunikation kan utforska vår närmiljö och se den med nya ögon.

___________________

Punkt nr 2, konstärspresentationer och diskussion.

Tid: 13.00-14.00:


  • Konstnärspresentation: Norrakollektivet. En plats försvinnande 

  • Konstnärs/författar-presentation: Emma AdBåge, utifrån hennes senaste bok Naturen.

  • Paneldisskussion med Norrakollektivet och Emma Adbåge. Moderator Daniel Urey.

___________________

Punkt nr 3, konsntärspresentation:

Tid: 14.15-14.30 

  • Konstnärspresentation. Designern Karin Bjurström (Alice Fine) berättar om sin konstnärliga praktik kopplat till återbruk. 

___________________

Punkt nr 4, workshop:

Tid: 14.30-16.00 

  • Återbruksworkshop: Ge ett gammalt plagg nytt liv!

Lär dig tekniker för växtfärgning för att ge ett gammalt plagg nytt liv. Med Karin Bjurström (Alice Fine). OBS läs instruktioner och info, roligast blir det om ni tar med egna plagg!