Normkonferens 2020 - Obs! Nytt datum

Arrangör Sundsvalls kommun
Tid 2020-12-10 13:0016:00
Plats Webbsänd föreläsning och workshop via Skype, Sundsvall
Normkonferens 2020
 

Årets normkonferens kommer att ha sitt fokus på normer kopplat till social hållbarhet. Den kommer att innehålla både en inspirerande föreläsning och workshop.

Årets inspiratör är Said Mekahal, sektionschef i Malmö stad. Han kommer att föreläsa om Malmös satsning på allaktivitetshus i skolorna. Said var med redan 2011 när satsning startade och idag har Malmö stad öppnat allaktivitetshus i ytterligare två skolor.

Said Mekahal delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från sitt arbete med social hållbarhet och har fokus på socioekonomiska utmaningar. Han kommer att fördjupa sig i de vinster detta synsätt och arbete ger. Genom sitt framgångsrika arbete med allaktivitetshus i Malmö kommer Said även att prata om verktyg och modeller som har fungerat i det arbetet. 


I arbetet med allaktivitetshusen pekar Said på de positiva resultaten, betygen har blivit bättre och trygghet har ökat. De har även nått ut till tjejerna och mammorna. Det kommer till exempel fler tjejer än killar till aktiviteterna. Arbetet med jämställdheten är mycket viktigt i sammanhanget. Varje vecka genomförs ca 80 aktiviteter per allaktivitetshus och de når ett tusental människor.

MÅLGRUPP
Kommunala tjänstepersoner, politiker, polis, räddningstjänst, samfund, föreningar, idrottsföreningar, studieförbund, civilsamhället och alla som är intresserade av social hållbarhet och normförändring.

Pris: 150 kr/person

OBS! Anmälan är bindande och kommer att faktureras. Den går att överlåta på annan person.

Kontakt:
Helen Otterström
Trygghetssamordnare
Telefon: +46 60-19 15 44
Mobiltelefon: +46 70-339 88 77
E-post: helen.otterstrom@sundsvall.se