Webinar "Gymnasiesärskolan- men vad händer sen" 9 dec

Arrangör Misa
Tid 2020-12-09 13:0014:00
Plats ZOOM
Webinar "Gymnasiesärskolan -men vad händer sen?"
 

Välkommen till Misas webinar "Gymnasiesärskolan - men vad händer sen?"

I webinariet får ni ta del av insikter och resultat som Magnus Tideman, professor i Handikappvetenskap, Jessica Arvidsson, fil. dr. i hälsa och livsstil inr. Handikappvetenskap samt Renée Luthra, doktorand i hälsa och livsstil med inriktning handikappvetenskap har gjort i sina studier.

Webinariet lyfter bland annat:

Vilken typ av sysselsättning leder en utbildning på gymnasiesärskolan till och vilka faktorer är avgörande för val av sysselsättning?

Hur många är det som har fått en anställning efter Gymnasiesärskolan? Och påverkar föräldrarnas utbildning och yrkesbakgrund möjligheten till att hitta en lämplig sysselsättning för den som har en intellektuell funktionsnedsättning? 

Hur fungerar samspelet mellan individen och stödsystemet och får man det stöd man behöver?

Under webinariet kommer Viktor Jöhnk, Affärsområdeschef på Misa inom LSS daglig verksamhet, att också berätta mer om ett internationellt Erasmus-projekt (STARS) som Misa har deltagit i.

För att ta kunna ta del av webinariet kostnadsfritt den 9 dec kl 13 anmäl dig och du får en zoomlänk på ditt kvitto. Vid problem kontakta info@misa.se