Prövning Sundsgymnasiet 4 december 2020

Arrangör Sundsgymnasiet
Plats Sal: meddelas på hemsidan i samband med prövningen
Prövning för Sundsgymnasiet
 

Anmälan till Prövning 4 december 2020

När anmälan är gjord ska du göra följande:
  • Läsa och följa prövningsmanualen för den kurs du ska pröva i.
  • Kontakta prövningsansvarig lärare. Detta gör du för att läraren ska upprätta ett prov till dig, om det finns kompletterande information om prövningen får du det då. 
  • Ta med legitimation till prövningstillfället.
  • Kom i tid till prövningen. Tiden är kl. 14 - 17, sal meddelas veckan innan prövningstillfället.
Prövningsmanualer och kontaktuppgifter till prövningsansvarig lärare finns här


Kontakt till prövningsansvarig: jessica.kareseit@vellinge.se