Trygghetsdagen

Arrangör Sundsvalls kommun
Tid 2020-11-05 13:0015:00
Plats Skype – länk skickas ut till dig som anmält sig, Sundsvall
Trygghetsdagen
 

Välkomna till årets enda trygghetsdag!

Efter den inställda trygghetsdagen i våras så kommer den här trygghetsdagen att äga rum via Skype för säkerhets skull. Den här eftermiddagen blir kortare än vanligt eftersom det kan var tröttsamt att sitta i Skype-möte och att gruppdiskussionerna försvinner. Om ni på ett säkert sätt kan samlas i trygghetsgrupperna och titta tillsammans så kan ni förstås göra det.

Jag vill ha koll på vilka som är med på mötet så anmäl er var och en som vanligt i anmälningsformuläret. Skype-länken skickas ut dagarna innan mötet. Den som vill träna på Skype innan mötet får höra av sig till mig så ordnar vi det.

Ur programmet

Kommunens arbete med trygghet och säkerhet

Maria Lillieroth, trygghets- och säkerhetschef, berättar om den nya organisationen av arbetet med trygghet och säkerhet. Maria kommer att prata om säkerhetsenhetens olika roller, den nya trygghets- och säkerhetsstrategin och tankar framåt.

Aktuell information från Helen

Aktuell information från Polisen

Teori och praktik – om framgångsrikt arbete i Nacka

Jan Landström är kriminolog och säkerhetssamordnare i Nacka kommun. Han kommer att berätta om hur det brottsförebyggande arbetet i Nacka är uppbyggt. Jan kommer också att berätta om de kriminologiska teorier som ligger bakom det arbete som kommunens bedriver ute på fältet. Den operativa nivån handlar om att samla de goda krafterna så att alla jobbar åt samma håll. Framgångarna har varit relationsskapande och gränssättande vid rätt tillfälle och med hög kvalitet.

Jan Landström har även jobbat på Brottsförebyggande rådet och varit rektor på Tryggare Sveriges Trygghetsakademi.

Sista anmälningsdag 2 november


Kontakt:
Helen Otterström
Trygghetssamordnare
Telefon: +46 60-19 15 44
Mobiltelefon: +46 70-339 88 77
E-post: helen.otterstrom@sundsvall.se