Grundutbildning stödjande samtal

Arrangör Länsenheten Föräldra och barnhälsan
EPDS grundutbildning
 

Välkommen till utbildning i stödjande samtal!

 På samtliga BVC-mottagningar i länet används idag EPDS-formuläret för att upptäcka nedstämdhet hos nyblivna mödrar. För att kunna erbjuda stöd i anslutning till denna screening erbjuds Du en heldagsutbildning i stödjande samtal.  

Datum: Torsdag 3 december kl. 9.30 -16.00