ÖBKN - Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll

Arrangör Östergötland bygger klimatneutralt
Tid 2020-11-23 10:0012:00
Plats Digitalt - anslutningslänk skickas i anslutning till evenemangets genomföran...
Standardbiljett
 

Östergötland Bygger klimatneutralt välkomnar dig att delta vid det första fokusgruppsmötet, för fokusområde "Klimatneutral förvaltning, drift och underhåll". Agenda för första mötet är:

* Laget runt

* Genomgång av strategier inom fokusområdet

* Workshop möjliga aktiviteter

* Nästa mötestillfälle

* Avslut

Varmt välkommen hälsar Styrgruppen i ÖBKN!