Psyklyftet

Arrangör Hylte kommun, Region Hallands lokala nämnd
Plats Hela Hylte kommun, Online
9/12. Kl. 18-19:30. Motivation till fysisk aktivitet - det magiska pillret för hälsa. (Digitalt)
 
21/1. Kl. 13-16. Suicidprevention för profession. (Ev. digitalt)
 

Fokus under Psyklyftet är att sprida kunskap, synliggöra vad psykisk (o)hälsa är och vad vi kan göra för att stärka den psykiska hälsan.  

Alla evenemang är kostnadsfria och sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Anmälda får information via epost inför event. 

Senaste uppdateringar på www.hylte.se/psyklyftet