Granskning underifrån, utifrån eller på bredden?

Arrangör Medborgarnas coronakommission, Arena Idé, ABF Stockholm
Tid 2020-10-22 18:0019:00
Plats Palmesalen, ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41 , Stockholm
På plats i Palmesalen
 
Länk till live-sändning
 

"Granskning underifrån, utifrån eller på bredden?" Ingår i seminarieserien Hösten 2020 – vad innebär post corona? som anordnas av Medborgarnas coronakommission i samarbete med ABF och Arena idé.


I juni lanserades Medborgarnas coronakommission som ett samarbete mellan nätverket Gemensam Välfärd och andra krafter. Den 30 september skickade medborgarkommissionen in sin första delrapport till regeringens granskningskommission. Vad säger den rapporten? Varför behövs en medborgarkommission för att granska coronakrisens effekter och vad kan den åstadkomma?


Medverkande: Marianne Berg Ekbom presenterar Medborgarkommissionens äldreomsorgsrapport. Aktiva i Medborgarkommissionen berättar om arbetet och diskuterar vad som är viktigast att koncentrera krafterna på. Samtalsledare är Eva Nikell och Kjell Östberg.


Palmesalen tar 35 personer på ett coronasäkert sätt. Seminariet kommer även att streamas i realtid och filmas för att ta del av senare.


Välkommen att anmäla dig – ange om du vill vara på plats eller följa seminariet

digitalt.