Boosterdag för vuxna som stärker ungas mående

Arrangör Region Norrbotten och RF-Sisu Norrbotten
Skuld, skam och pinsamheter kring ett mytomspunnet könsorgan
 
Stress och psykisk hälsa hos unga
 
Handledning i ACT som metod
 
Fördjupningsutbildning i Machofabriken
 

Välkommen till en booster för dig som är en viktig vuxen för barn och unga i Norrbotten.

En ”booster” ska förstärka och hjälpa till att lyfta dig i ditt arbete, oavsett om du jobbar yrkesmässigt eller ideellt med barn och unga. Vi erbjuder en tre dagar lång boost via webben, där du kan delta på en eller alla programpunkter – du bestämmer själv vad som passar dig i din roll.

Under tre dagar i januari har du möjlighet att ta del av fyra kunskapshöjande programpunkter:

19 januari, kl. 12:00-14:30: Skuld, skam och pinsamheter kring ett mytomspunnet könsorgan

20 januari, kl. 13:00-13:45: Handledning i ACT - Att hantera stress och främja hälsa 

20 januari, kl. 14:30-17:00: Hur vi kan hjälpa unga att bygga psykisk hälsa och hantera stress

21 januari, kl. 12:00-15:00: Fördjupningsutbildning i Machofabriken

Vi har skapat boosterdagarna för att ge dig inspiration, kunskap och praktiska metoder. Men även för att ge dig möjlighet att vara interaktiv med frågor, diskussioner och att utbyta erfarenheter. 

Två av programpunkterna erbjuder grundläggande kunskap, inspiration och tips för en bred publik. De andra två programpunkterna erbjuder fördjupning och handledning i två av SAM-modellens metoder; Machofabriken och ACT - att hantera stress och främja hälsa. 

Självklart hoppas vi att det ger dig motivation till att fortsätta med ditt viktiga arbete med att fungera som en viktig vuxen för barn och unga i Norrbotten.


Skuld, skam och pinsamheter kring ett mytomspunnet könsorgan
Tid: 19/1 kl. 12:00-14:30

Innehåll: Reflektion och inspiration till att våga börja prata om sex, porr, makt och påverkan. Denna programpunkt riktar sig till alla som har, eller känner någon som har, en vagina.

Charlotte Lindmark arbetar som skådespelerska, workshopsledare, föreläsare och moderator. Hon är utbildad i ACT-metoden och även handledare i sorg-bearbetning. Hon kommer att ge oss kunskap, allvarligheter och skratt där delar från föreställningen ”UNDER [är jag] BAR” visas.

Målgrupp: Du som i din profession, ideella engagemang, eller på annat vis möter barn och unga. Som deltagare behöver du ingen tidigare erfarenhet eller kunskap i ämnet.

 

Handledning i ACT - Att hantera stress och främja hälsa 
Tid: 20/1 kl. 13:00-13:45

Innehåll: Reflektion och inspiration till dig som arbetar med ACT. Fredrik Livheim (utbildare i ACT) svarar på era frågor och ger råd. Ni som deltagare får också chans att diskutera sinsemellan, ge varandra handledning och utbyta erfarenheter. Har du ställts inför besvärliga situationer och vill ha stöd? Har du goda erfarenheter du vill sprida till andra?

Förbered gärna frågor, funderingar och goda exempel inför passet för att få ut det mesta möjliga av tiden.

Målgrupp: Programpunkten vänder sig till dig som har erfarenhet av ACT och som i din profession, ideella engagemang eller på annat vis möter barn och unga.

 

Hur vi kan hjälpa unga att bygga psykisk hälsa och hantera stress
T
id: 20/1 kl. 14:30-17:00

Innehåll: Kunskap, reflektion och inspiration i att stötta unga i att hantera livet och stress.

Fredrik Livheim är legitimerad psykolog, medicine doktor samt ACT-trainer och föreläser kring olika ämnen som ACT (Acceptence Comittment Therapi/Training), stress och föräldraträning. Fredrik forskar även på ACT-gruppbehandlingar och kreativa, digitala lösningar vid Karolinska Institutet. 

Efter passet kommer du som deltagare ha mer kunskap om psykisk hälsa generellt, och stress specifikt, bland gruppen unga. Fredrik kommer även att berätta om stora, nationella satsningar som han medverkar i på detta ämne. Du kommer ha fått chansen att reflektera och diskutera med övriga deltagare och fått praktiska redskap i hur du kan stötta unga i stresshantering och att främja psykisk hälsa.

Målgrupp: Du som i din profession, ideella engagemang eller på annat vis möter barn och unga. Som deltagare behöver du ingen tidigare erfarenhet eller kunskap i ämnet.

Tips: Här kan du ta en smygtitt på en ny digital plattform Att växa som människa (klipp på 1,5 minuter). Den blir tillgänglig för Sveriges alla unga i mars 2021. Föreläsaren Fredrik Livheim är med och utvecklar plattformen. 


Fördjupningsutbildning i Machofabriken
Tid: 21/1 kl. 12:00-15:00

Innehåll: Machofabrikens fördjupningsutbildning riktar sig till ledare som tidigare har genomgått Machofabrikens heldagsutbildning och som har praktisk erfarenhet av att arbeta med dess metodmaterial. Utöver en fördjupning i teorin läggs stor vikt vid utbyten deltagarnas egna erfarenheter av att arbeta med Machofabriken. 

Målgrupp: Du som i din profession, ideella engagemang eller på annat vis möter barn och unga. Som deltagare är det bra om du har tidigare erfarenhet av Machofabriken.

OBS! Begränsat antal platser, max 20 deltagare.

 

  

Vid frågor kontakta:
Cecilia Wagenius, verksam vid Folkhälsocentrum, Utvecklingsavdelning, Region Norrbotten.
cecilia.wagenius@norrbotten.se 

Åsa Christensen, RF-SISU Norrbotten
asa.christensen@rfsisu.se