Ordförandemöte 14 november 2020

Arrangör Njurförbundet
Tid 2020-11-14 10:0015:00
Plats Zoom, länk skickas senare till anmälda , Online
Bokning till ordförandemöte
 

Webbkonferens - ordförandemöte

Välkomna till höstens digitala ordförandemöte. Anmäl er här. Innan mötet äger rum skickas en länk för inloggning via e-post till alla som är anmälda. Mötet kommer att hållas i Zoom.

Till mötet inbjuds ordinarie regionföreningsordförande. Om du inte kan delta är det viktigt att utse en ersättare. En representant för barn- och föräldraverksamheten respektive ungdomsverksamheten samt förbundets valberedning och förtroendevald revisor bjuds också in till ordförandemötet. Förbundsstyrelse och kanslipersonal deltar.

PROGRAM

10.00 Tekniktest och Zoomtips med Staffan Åkerblom (Gro)
Tekniktest & mingel (10.00-10.10)
Moderator Staffan Åkerblom visar grunderna i Zoom och ger tips för engagerande digitala möten, pröva på (10.10-10.30)

10.30-10.40 Inledning av Håkan Hedman

10.40-11.45 Läget i regionerna – kort presentation från varje regionförening
3–5 minuters muntlig presentation/regionförening. T ex: Ett aktuellt problem/fråga i regionen? Hur löste ni årsmötet/medlemsmöten under pandemin? Har ni jobbat med Njurvårdsrapport 2020?

11.45-12.35 Reviderade riktlinjer för god njurvård – diskussion i smågrupper
Diskussion i 4 grupper med en ur arbetsgruppen som leder diskussionen i varje grupp. Syftet är att ta in synpunkter för att bidra till så bra slutversion som möjligt.
Vad är bra i riktlinjerna? Vad väcker frågor? Är något glömt? (35 minuter)

Efter gruppdiskussionen samlas vi och lyssnar på ett samtal med arbetsgruppen som sammanfattar vad som kom fram i grupperna. (15 minuter)

12.40-12.55 PAUS

12.55-13.20 Organdonation – ny lag på gång – Håkan Hedman

Presentation av regeringens proposition med förslag till nya regler för organdonation. Frågestund.

13.20-14.00 Medlemsvärvning – diskussion i smågrupper
Presentation av statistik över medlemsantalet i Njurförbundets regionföreningar. Gruppdiskussioner. Hur går medlemsvärvningen till i föreningarna? Vad är utmaningarna? Vilka olika förutsättningar har vi? Vad kan vi lära av varandra? (30 minuter)

Staffan Åkerblom leder gemensamt samtal i hela gruppen. (10 minuter)

14.10-14.40 Lägesrapport från förbundet, rapport om Njurfonden samt kanslirapport
Håkan Hedman rapporterar från förbundet och Njurfonden. (25 minuter)
Sara Norman rapporterar från förbundskansliet. (5 minuter)

Frågor ställs i chatten – frågestund. (10 minuter)

14.50 Avslutning

Har du några frågor, kontakta förbundskansliet:
sara.norman@njurforbundet.se
08-546 40 501