Nätverksträff ANDTS

Tid 2020-10-06 17:0018:00
Plats Zoom, Online
Nätverksträff ANDTS
 

Nätverket - idéburen sektor Skåne, CAN och Länsstyrelsen bjuder återigen in till en träff för idéburna organisationer som arbetar med frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

På grund av pandemin har vi valt att även ha denna träffen digitalt. Vi hoppas att nästa träff kan genomföras fysiskt.
För framtida planering skulle vi gärna vilja få in era synpunkter angående de här frågorna.

-Omvärldsbevakning – vad är på gång just nu?


-Behövs det och i så fall vilken slags kompetenshöjning skulle bedrivas inom ANDTS-området?

-Vad för slags erfarenhetsutbyte med andra organisationer vill ni se? Goda exempel från andra?

- Kontakter med kommuner, myndigheter - hur skulle ni vilja att kontakten såg ut?

- Övrigt?