Intro ATT FÖRA TANKEN VIDARE

Arrangör Norrbottens kulturskolor
Tid 2020-09-22 15:0015:30
Plats Zoom - länk skickas separat två dagar innan webinariet, Online
Webinarium intro ATT FÖRA TANKEN VIDARE
 

Välkommen att anmäla dig själv eller en grupp som deltar

Anmälan fungerar så att ni skickar in en anmälan per uppkoppling/webbkamera. Länk till mötet skickas ut till den email ni anmält ca två dagar före själva webinariet.

-----

Att föra tanken vidare

– en modell för ökad delaktighet i alla åldrar

 

·                     Är du pedagog verksam i Norr- eller Västerbotten?

·                     Vill du arbeta mer med barn och ungas delaktighet?

·                     Vill du veta mer om estetiska lärprocesser?

 

Som en del i Norr- och Västerbottens kulturskolors strategiska arbete att öka elevdelaktighet, elevinflytande och stimulera nya undervisningsformer så kan vi stolt erbjuda en webbaserade utbildning i tre delar.

 

Reflektionsmodeller  - för att föra tanken vidare

-      En webbaserad kurs för dig som vill ha reflekterande verktyg för att uppnå verklig delaktighet för alla i dina olika verksamheter.

-      Denna fortbildning innehåller såväl teori som praktik och uppföljning.

-      Inom ramen för den ger vi utrymme för egna tankar och reflektioner för att göra det möjligt för dig att applicera modellerna på den egna verksamheten.

 

Varmt välkommen med din anmälan! 

Helen och Anders