Använda Clickers vid föreläsning online

Arrangör Ersta Sköndal Bräcke högskola
Plats Via e-möte i Teams, Stockholm
Anmälan: 18/12, kl. 10:00 - 11:00
 

Använda Clickers vid föreläsning online - Polls i Teams / omröstning i istlearning

Vill du ha aktiva studenter på lektionerna och ökad interaktivitet i föreläsningssalen? Att studenterna snabbt kan besvara dina uppföljningsfrågor? Eller testa om de förstått delar av din föreläsning? Använd då så kallade clickers/responssystem (mentometer).


Innehåll och upplägg

Vi provar på funktionen Omröstning i itslearning där studenterna använder appen för It’s Learning. Kollar på Dotstroming. Visar även appen OpenAgora, Polly eller Microsoft Form som du kan använda i Teams.


Innan vi träffas: Läs gärna hur använda Clickers online eller i lärosal vid t ex föreläsning eller annan aktivitet, hur använda som formativ kursvärdering för att förbättra kopplingen mellan lärandemål och läraktiviteter, läs mer här: https://www.linkedin.com/pulse/clickers-och-responssystem-i-lärosal-mats-brenner/

Manual för funktionen Omröstning i It's Learning.

Om itslearning app

Använda Polly i Teams

Skapa webbformulär/Polls med Microsoft Forms (i Teams som app)

Dotstorming https://dotstorming.com/ - där man kan rösta både på text och på bilder enkelt.


Kurskrav: Medtag mobiltelefon och egen portabel dator.

Plats: E-möte i Teams

Senaste anmälningsdatum: 1 dgr innan utbildningsträffarna. Först till kvarn!


All internutbildning är kostnadsfri. Avbokning och mer information, eller individuell handledning kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, mats.brenner@esh.se eller 076-893 1061