Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?

Arrangör KLOK, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Tid 2020-12-04 08:3010:00
Standardbiljett
 
Väntelista
 

Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?

Del 3 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Välkommen till detta seminarium i vår seminarieserie i KLOK - Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen.

Seminarium 3 lyfter vad som behövs från ett politiskt håll för ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen: 
  • Vad är fokus inom politiken de kommande åren för ett hållbart lantbruk? 
  • Hur påverkas lantbrukarna av EU:s nya CAP, den gröna given och återhämtningsplanen?
  • Hur kan den coronakrisen påverka fokuset för politikens arbete med lantbruksfrågor?

Först ut får vi lyssna till Deniz Butros, hållbarhetsrådgivare på 2050 Consulting, som ger en bakgrund om vad som händer inom EU, gröna given och återhämtningsplanen. Därefter får vi lyssna till Jens Berggren, hållbarhetsexpert från LRF, och Jenny Jewert från Världsnaturfonden WWF om deras perspektiv på ett hållbart lantbruk. Vidare berättare Camilla Eriksson, från Totalförsvarets forskningsinstitut, om trygg livsmedelsförsörjning och Lars Olsson från Näringsdepartementet om EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP) och de senaste uppdateringarna.

Därefter får vi höra det politiska perspektivet från Magnus Oscarsson (KD) och Maria Gardfjell (MP) från Miljö- och jordbruksutskottet.

Seminariet är del i KLOK-projektet, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Seminariet leds av 2050 Consulting, Nina Ekelund.

Välkomna!

Ett långsiktigt hållbart svenskt lantbruk ligger i allas intresse. Sverige ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt jobba med klimatförändring, biologisk mångfald och inte minst lönsamhet i alla led. Vi har kommit en bit på vägen och kan stoltsera med lägre klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen än många andra länder, men med endast 10 år kvar till att Agenda 2030-målen ska ha uppnåtts är det dags för krafttag i hållbarhetslandskapet. Utmaningarna är många med lösningarna desto fler – ute på gårdarna runt om i landet finns det redan idag nycklar för att klara omställningen till ett lönsamt och hållbart lantbruk. Tyvärr är inte alltid dessa i samma forum.

KLOK ska vara en plattform för alla inom branschen att dela på kunskap och lösningar som tillsammans hjälper oss nå visionen: ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Ett forum där dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter diskuteras. Synergier skapas.

Mer info om KLOK: www.hallbartjordbruk.se
Mer info om seminarierna: elisabeth.axelson@2050.se