Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?

Arrangör KLOK, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Tid 2020-12-04 08:3011:30
Standardbiljett
 
Väntelista
 

Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?

Del 3 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Välkommen till detta seminarium i vår seminarieserie i KLOK - Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen.

Seminarium 3 lyfter vad som behövs från ett politiskt håll för ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen: 
  • Vad är fokus inom politiken de kommande åren för ett hållbart lantbruk? 
  • Hur påverkas lantbrukarna av EU:s nya CAP, den gröna given och återhämtningsplanen?
  • Hur kan den coronakrisen påverka fokuset för politikens arbete med lantbruksfrågor?


Vi får först lyssna till en introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. Sedan får vi lyssna till flera intressanta talare som lyfter olika områden hur politiken påverkar ett klimatsmart lantbruk. 

Under seminariet får vi först lyssna till Deniz Butros, konsult på 2050 Consulting, som ger en bakgrund om vad som händer inom EU, gröna given och återhämtningsplanen. Därefter berättar Magnus Oscarsson (KD) och Maria Gardfjell (MP) från Miljö- och jordbruksutskottet deras perspektiv på klimatfrågan inom lantbruket. Lars Olsson, från Näringsdepartementet berättar sedan om EU:s gemensamma jordbruks- och landsbygdspolitik (CAP) och de senaste uppdateringarna. 

Efter en liten paus får vi lyssna till Jens Berggren, hållbarhetsexpert från LRF, Jenny Jewert, WWF, och Camilla Eriksson från Totalförsvarets forskningsinstitut, som ger sina perspektiv på ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen, möjligheter och utmaningar.

Vi avslutar med en intressant paneldebatt med våra talare. 

Information uppdateras löpande efter det att talare bekräftar sitt deltagande.

Välkomna!


Ett långsiktigt hållbart svenskt lantbruk ligger i allas intresse. Sverige ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt jobba med klimatförändring, biologisk mångfald och inte minst lönsamhet i alla led. Vi har kommit en bit på vägen och kan stoltsera med lägre klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen än många andra länder, men med endast 10 år kvar till att Agenda 2030-målen ska ha uppnåtts är det dags för krafttag i hållbarhetslandskapet. Utmaningarna är många med lösningarna desto fler – ute på gårdarna runt om i landet finns det redan idag nycklar för att klara omställningen till ett lönsamt och hållbart lantbruk. Tyvärr är inte alltid dessa i samma forum.

KLOK ska vara en plattform för alla inom branschen att dela på kunskap och lösningar som tillsammans hjälper oss nå visionen: ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Ett forum där dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter diskuteras. Synergier skapas.

Mer info om KLOK: hallbartjordbruk.se.
Mer info om seminarierna: elisabeth.axelson@2050.se