Klimatomställningen inom kött och mejeri

Arrangör KLOK, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Tid 2020-11-12 08:3011:30
Standardbiljett
 
Väntelista
 

Klimatomställningen inom kött och mejeri - så här gör du

Del 2 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Välkommen till detta seminarium i vår seminarieserie i KLOK - Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen.

Seminarium 2 lyfter klimatomställningen inom kött och mejeri: 
  • Hur kan kött- och mejeriproduktionen bli mer hållbar?
  • Hur räknar man på jordbrukets klimatpåverkan kopplat till kött och mejeri?
  • Hur man kan minska jordbruket klimatpåverkan (goda exempel)?


Vi får först lyssna till en introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. Sedan får vi lyssna till flera intressanta talare som lyfter olika perspektiv till klimatomställningen inom kött och mejeri.

Under seminariet får vi lyssna till Jens Thulin från Vismarslövsgården och Johan Ljungquist och Mikael Olenmark från Gårdsfisk (Årets Klimatbonde 2020) berättar om sin verksamhet. Från Skånemejerier får vi höra från Jeanette Flodqvist som berättar om deras hållbarhetsarbete. Från SLU får vi lyssna till Anders Herlin, universitetslektor, som berättar om viktiga hållbarhetsfaktorer inom produktion. Det blir även andra talare som berättar hur de arbetar med klimatomställningen i deras verksamhet. 

Seminariet är del i KLOK-projektet, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Seminariet leds av 2050 Consulting och Sven-Erik Svensson biosystem och teknologi från SLU Alnarp.

Information uppdateras löpande efter det att fler talare bekräftar sitt deltagande.

Välkomna!

Ett långsiktigt hållbart svenskt lantbruk ligger i allas intresse. Sverige ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt jobba med klimatförändring, biologisk mångfald och inte minst lönsamhet i alla led. Vi har kommit en bit på vägen och kan stoltsera med lägre klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen än många andra länder, men med endast 10 år kvar till att Agenda 2030-målen ska ha uppnåtts är det dags för krafttag i hållbarhetslandskapet. Utmaningarna är många med lösningarna desto fler – ute på gårdarna runt om i landet finns det redan idag nycklar för att klara omställningen till ett lönsamt och hållbart lantbruk. Tyvärr är inte alltid dessa i samma forum.

KLOK ska vara en plattform för alla inom branschen att dela på kunskap och lösningar som tillsammans hjälper oss nå visionen: ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Ett forum där dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter diskuteras. Synergier skapas.

Mer info om KLOK: hallbartjordbruk.se.
Mer info om seminarierna: elisabeth.axelson@2050.se