Klimatomställningen i växtodling

Arrangör KLOK, Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen
Tid 2020-10-22 08:3011:30
Plats Digitalt från Krokstorps Gård, Online
Standardbiljett
 

Klimatomställningen i växtodling - så här gör du

Del 1 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Välkommen till detta seminarium i vår seminarieserie i KLOK - Kluster för lönsamt lantbruk i klimatomställningen.

Seminarium 1 lyfter klimatomställningen inom växtodlingen: 
Hur kan livsmedelsproduktionen bli mer hållbar?
Hur räknar man på jordbrukets klimatpåverkan?
Hur man kan minska jordbruket klimatpåverkan (goda exempel)?

Vi får först lyssna till en introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. Sedan får vi lyssna till flera intressanta talare som lyfter olika perspektiv till klimatomställningen inom växtodling.

Linnea Heiskala, Lantmännen, pratar om framtidens jordbruk. Georg Carlsson, SLU Universitetskektor, fortsätter sedan att prata om hållbar livsmedelsproduktion. Ulrika Dyrlund Martinsson och Gunnel Hansson, Hushållningssällskapet Skåne, fortsätter sedan med att berätta om Sverigeförsöken, bland annat det hos Krokstorps Gård. Slutligen presenterar Martin Krokstorps, Krokstorps Gård och 2050 Consulting kring de klimatberäkningar som är utförda på gården. 
Seminariet avslutas med rundvandring för de som önskar hos Krokstorps Gård. 

Mer information uppdateras efter sommaren. 

Välkomna!


KLOK är ett projekt som drivs av Jordbruksverket, 2050 Consulting och SLU/Partnerskap Alnarp. 

Ett långsiktigt hållbart svenskt lantbruk ligger i allas intresse. Sverige ska öka självförsörjningsgraden och samtidigt jobba med klimatförändring, biologisk mångfald och inte minst lönsamhet i alla led. Vi har kommit en bit på vägen och kan stoltsera med lägre klimatpåverkan i livsmedelsproduktionen än många andra länder, men med endast 10 år kvar till att Agenda 2030-målen ska ha uppnåtts är det dags för krafttag i hållbarhetslandskapet. Utmaningarna är många med lösningarna desto fler – ute på gårdarna runt om i landet finns det redan idag nycklar för att klara omställningen till ett lönsamt och hållbart lantbruk. Tyvärr är inte alltid dessa i samma forum.

KLOK ska vara en plattform för alla inom branschen att dela på kunskap och lösningar som tillsammans hjälper oss nå visionen: ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Ett forum där dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter diskuteras. Synergier skapas.

Mer info om KLOK: hallbartjordbruk.se.
Mer info om seminarierna: elisabeth.axelson@2050.se