Årsstämma Lönnångerfjärdens Södra Samfällighetsförening

Tid 2020-07-25 10:0012:00
Plats Utanför Hamnstugan, Lönnångersfjärden
Standardbiljett
 

Lönnångersfjärdens södra samfällighetsförening

Kallelse till Lönnångersfjärdens södra samfällighetsförening årsstämma

LÖRDAG DEN 25 Juli  2020 kl 10.00

Plats: Hamnstugan, Lönnångersfjärden

OBS Vi håller till ute med anledning av Corona-viruset! Klädsel efter väder rekommenderas!

Dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande

 3. Val av sekreterare

 4. Val av två justerare

 5. Godkännande av kallelsen till årsstämma

 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

 7. Resultat och balansräkning för 2019-2020

 8. Föredragning av revisorernas berättelse

 9. Fastställande av resultat- och balansräkning

 10. Styrelsens förslag till budget och årsavgift samt debiteringslängd.

 11. Val av ordförande för föreningen för kommande verksamhetsår

 12. Val av styrelsemedlemmar

 13. Val av funktionärer

 14. Information gällande städning av gemensamma ytor.

 15. Motioner från medlemmar

 16. Information från styrelsen

 17. Övriga frågor

18 §.              Meddelande av plats där protokoll anslås – anslagstavla vid Sörvägen samt Facebookgrupp.

 1. Stämman avslutas

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSSTÄMMAN

 

Styrelsen