Dialogseminarium om social innovation i folkbildningens arbetsliv

Arrangör Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys
Tid 2020-08-31 13:0014:30
Plats Digitalt via Zoom
Standardbiljett
 

Välkommen till ett dialogseminarium om folkbildningens roll i social innovation för arbetslivsinkludering. Diskussionen tar avstamp i praktiska exempel från studieförbund och folkhögskolor, där missgynnade grupper (t.ex. unga, utrikesfödda och funktionsnedsatta) inkluderas i arbetslivet. Eftersom du är involverad i en sådan verksamhet, eller på annat sätt berörs av temat, bjuds du in att delta.

Dialogseminariet genomförs i ett forskningsprojekt som drivs 2019-2022 av Luleå tekniska universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, samt Ideell Arena, med finansiering från Forte. I projektet har en kartläggning genomförts av exempel på sociala innovationer för arbetslivsinkludering, som finns här: https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/Social-innovation-i-ideella-sektorns-arbetsliv-1.188789