ONLINE SERIEVERKSTAD FÖR SAMISKA HBTIQ-PERSONER

Arrangör Heidi Lunabba / Tornedalen Pride
Tid 2020-07-02 10:0017:00
Plats Online / Tornedalen Pride, Online
ONLINE SERIEVERKSTAD FÖR SAMISKA HBTIQ-PERSONER
 

Pre-Pride verkstad

SERIEPROJEKT FÖR SAMISKA HBTIQ-PERSONER

Välkommen med i serieprojektet Other, konstnären Heidi Lunabba bjuder in samiska HBTIQ-personer till ett projekt där vi gör serier som handlar om stereotyper och normer och olika sätt att hantera dem.

Projektet består av en diskussionsverkstad, planering av serier och fotografering. Heidi Lunabba leder diskussionen där utgångspunkten är deltagarnas vardag och egna upplevelser. Diskussionen kring normer byggs upp så att det är lätt för alla att delta oberoende av förkunskaper, vi strävar efter att skapa ett tryggt rum där det finns utrymme för alla deltagares tankar. Vi gör serier som baserar sig på deltagarnas berättelser. Serierna görs så att vi kombinerar fotografi och text. Heidi Lunabba ansvarar för fotograferingen och redigering av bilderna, fotograferingen sker i huvudsak efter verkstaden. Varje deltagare väljer själv om hen vill vara igenkännbar i serierna eller delta anonymt. Deltagarna behöver vara intresserade av att diskutera i grupp, inga förkunskaper om serieskapande eller fotografi behövs.

Serierna blir till en utställning på nästa Sapmi Pride samt på museer eller gallerier och andra pridefestivaler i Norden. Syftet är att väcka diskussion och skapa utrymme för mångfald. Inom Other projektet ordnas också verkstäder för andra HBTIQ grupper.

Verkstaden ordnas som en pre-pride online verkstad till Tornedalen Pride 2.7 kl 10-17, i verkstaden ingår pauser. Vuxna och ungdomar är välkomna att delta i verkstaden. Deltagarna betalas ett litet arvode för medverkande i serierna. Fotograferingen ordnas efter verkstaden på platser som är relevanta för seriernas innehåll.

Anmäl dig gärna i god tid.

Om du blev intresserad av projektet men inte har möjlighet att delta i verkstaden eller om du har frågor, kontakta konstnären: heidi@lunabba.com

Projektet ordnas Av Heidi Lunabba i samarbete med Tornedalen Pride Garmeres, Samisk Senter for Samtidskunst, Sateenkaariperheet ry och Norrbottens Museum och finansieras av Kulturkontakt Nord, Taike, Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och Suomen Kulttuurirahasto.