Transportavtal som skapar klimatnytta - så funkar det!

Arrangör Cleantech Östergötland, Logistikkluster Östergötland, Östgötautmaningen
Tid 2020-07-01 13:3014:45
Plats Digitalt - anslutningslänk skickas i anslutning till att seminariet äger rum....
Standardbiljett
 

Nu bjuder Cleantech Östergötland, Logistikkluster Östergötland och Östgötautmaningen in till ett webinar, där vi delar praktiska exempel och ett nytt öppet plattformsverktyg baserat på erfarenheter och kunskap hos kunder och transportörer, som går före i omställningen mot klimatmålen. 

Vårt nya plattformsverktyg är resultatet från en intervjustudie och en workshop som genomförts bland aktörer i Östergötlands logistikkedja.

Ta del av en unik samverkansinriktad plattform med rekommendationer, hjälpmedel och praktiska exempel, som syftar till att ge marknadsaktörer, kunskap och praktiskt stöd för omställning till fossilfria transportlösningar.

Under webinariet får du också bekanta dig med representanter från Östergötlands logistikkedja, ex. Returpack, Alfredssons Transport, Norrköpings kommun mfl, och höra dem berätta om sina lösningar för att ställa om.

Program

13.30 – 13.35 Arrangörerna hälsar välkommen 

13.35 - 13.50 Transportsektorns utmaningar och möjligheter

13.50 - 14.05 Samverkansplattform - en Östgötamodell 

14.05 - 14.15 Dynamisk samverkan i upphandling

14.15 - 14.25 Gemensamma mål som grund för kontinuerlig utveckling

14.25 - 14.35 Samverkan för omställning 

14.35 - 14.45 Reflektioner och avslutning

Varmt välkommen!