Rapportsläpp: Kapitalskatter

Arrangör Tankesmedjan Tiden, LO
Tid 2020-06-16 12:0013:00
Plats Online, Online
Seminarium 16 juni kl 12
 

Sverige är ett av de länder där inkomstskillnaderna har ökat snabbast inom OECD. Den viktigaste anledningen är att kapitalinkomsterna har ökat mycket snabbt.

 

De rikaste äger allt mer av den totala förmögenheten samtidigt som kapitalets betydelse i ekonomin växer. Även om tillgångspriser ibland kan gå upp och ner kortsiktigt, nu senast på grund av Coronaepidemin, är det viktigt att titta på den långsiktiga trenden: att äga blir mer och mer lönsamt jämfört med att lönearbeta.

 

Trots denna ökade ojämlikhet beskattas kapital lägre än arbete. Sverige har låga skatter på egendomar, både om vi jämför historiskt och med andra länder. I en ny rapport från LO och Tankesmedjan Tiden belyser rapportförfattarna Emil Bustos och Elis Örjes de skatteregler som riktar sig till höginkomsttagare med stora egendomar, i form av förmögenheter eller fastigheter.

 

Rapporten är den tredje av sammanlagt fem underlagsrapporter till Tidens och LO-ekonomernas kommande slutrapport.

 

Rapporten presenteras av författarna under seminariet. Därpå följer kommentarer och analys.


Anmäl dig här så skickar vi länk till livesändningen, som kommer ske både via Zoom och via Tankesmedjan Tidens Facebook-sida.


Deltagare:

 

                               Emil Bustos, rapportförfattare

                               Elis Örjes, rapportförfattare

                               Katarina Nordblom, lektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

                               Anne-Marie Lindgren, analyschef Tankesmedjan Tiden

                               Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden

                               Moderator: Åsa-Pia Järliden Bergström, LO-ekonom

 

 

Kommande rapportsläpp i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning:

                               Kommunalskatter – 24 juni klockan 10:00

                               Marginalskatter – efter sommaren

                               Slutrapport – efter sommaren