Brightnest Academy i samarbete med Ethos International

Arrangör Brightnest
Tid 2020-10-21 08:302020-10-22 17:30
Plats Kyrkogatan 16, Luleå
Anmälan till Hållbarhetsutbildning
 

Hållbarhetsredovisning för strategisk kommunikation

GRI är det globalt ledande ramverket och världens första internationella standard för hållbarhetsredovisning. I denna utbildning hos Meramedia Akademi får du kunskap om hur du redovisar enligt GRI Standards och förståelse för rapporteringsprocessen, samt affärsnyttan med en hållbarhetsredovisning. Du utvecklar din kompetens för att ta fram en trovärdig, transparent och relevant hållbarhetsredovisning som kan användas som strategisk kommunikation och för att driva hållbarhetsarbetet framåt.

Utbildningen är på två heldagar och riktar sig till dig som är ansvarig inom hållbarhet, kommunikation, IR, HR, ekonomi och affärsutveckling. Efter utbildningen får du med ett diplom utfärdat av GRI:s sekretariat i Amsterdam som bevis på dina nya kunskaper.

Önskar du att delta digitalt? Vänligen ange det i din anmälan. 

Längd: 
Två heldagar

Kostnad:
16 900:- exkl. moms.

Datum och tid:
21-22 oktober 


Sista anmälningsdag: 16 oktober.Bokningsvillkor

Anmälan
En bekräftelse på att vi mottagit din anmälan mailas så snart som möjligt. Har du inte fått bekräftelse från oss inom 3 dagar, vänligen kontakta oss. Kallelse till kursen mailas ca 3 veckor före kursstart. I kursavgiften ingår kursmaterial, för-och eftermiddagsfika samt affärslunch. Tiderna för kursen är 9.00-17.00 samtliga dagar.
Kursen faktureras i förskott och ska vara betald innan kursstart. Vi ber dig avsätta tid i din kalender för att delta på kursen fullt ut, sen ankomst eller tidig avvikelse kan påverka din eller dina kurskamraters behållning av kursen.Bokningsvillkor
Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega. Alla ombokningar samt platsöverlåtelser ska alltid göras skriftligt. Ombokning kan ske senast 30 dagar innan kursstart utan kostnad. Vid ombokning 29-14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 25% av kursavgiften. Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 50% av kursavgiften. Vid utebliven närvaro är kursplatsen förverkad.
Sjukdom
Du kan överlåta platsen till en kollega. I övrigt gäller av-och ombokningsreglerna enligt ovan.